Menu
0
Categorieën
Zoek op merk, type, model of cartridge nummer
Winkelmandje
VerzendingVoor 17.00u besteld,
vandaag verzonden
Op werkdagen en indien voorradig
Post NLGratis levering vanaf € 60,00,
anders € 3,95 verzendkosten
Verzending binnen Nederland, verzendkosten overige landen zie verzendkosten
iDealVeilig via Ideal
of op rekening
Betaling binnen 14 dagen
WhatsappVragen?
Bel 0294 - 490 655
Op werkdagen van 8.00 – 17.15

Algemene Voorwaarden TonerOnlineBestellen.nl

Artikel 1 Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen tussen Toner-Online cv, hierna te noemen TonerOnlineBestellen.nl, en haar afnemers, hierna te noemen Afnemer. TonerOnlineBestellen.nl aanvaardt geen inkoopvoorwaarden van Afnemer, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2 Privacy
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de afhandeling van uw bestelling. Voor de betaling (Ideal en MisterCash) en bezorging worden uw persoonsgegevens ook aan derden (betaalprovider MultiSafePay en bezorger PostNL) verstrekt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Artikel 3 Prijzen
De prijzen zoals vermeld op de website van TonerOnlineBestellen.nl zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. TonerOnlineBestellen.nl verplicht zich om eventuele prijswijzigingen vóór levering aan Afnemer door te geven, waarop Afnemer het recht heeft de bestelling kosteloos te annuleren.

Artikel 4 Bestellen
Na het plaatsen van de bestelling ontvangt Afnemer per ommegaande een automatisch gegenereerde email van TonerOnlineBestellen.nl ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Deze dient ter controle voor Afnemer van wat hij besteld heeft. De bevestiging geldt niet automatisch als bindende acceptatie van TonerOnlineBestellen.nl van de bestelling. TonerOnlineBestellen.nl behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 5a Annuleren/retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling
Afnemer heeft het recht de bestelling binnen 14 dagen te annuleren of te retourneren. Indien Afnemer de bestelling (of een gedeelte daarvan) na ontvangst wil retourneren dan dient hij dit vooraf per email aan te geven. Afnemer ontvangt daarop een RMA nummer onder vermelding waarvan hij de goederen kan retourneren. De goederen dienen ongebruikt en ongeopend in de originele verpakking geretourneerd te worden voor rekening en risico van Afnemer. Beschadigde en/of geopende goederen worden niet gecrediteerd.

Artikel 5b Retourneren buiten de termijn van 14 dagen
Indien Afnemer buiten de termijn van 14 dagen goederen wenst te retourneren dan kan dat uitsluitend indien er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • de originele  verpakking is ongeopend
  • de originele verpakking is onbeschreven
  • de goederen zijn niet langer dan 6 maanden geleden geleverd. 

Indien hieraan voldaan wordt dient Afnemer de retour vooraf per email aan te vragen. Indien akkoord ontvangt Afnemer daarop een RMA nummer onder vermelding waarvan hij de goederen kan retourneren voor eigen kosten en risico. Na ontvangst en controle worden (indien alles in orde is bevonden) de geretourneerde goederen gecrediteerd onder inhouding van 10% retourkosten (met een minimum bedrag van € 25,00).

Artikel 6 Levering
De levering van de bestelling geschiedt op de wijze zoals Afnemer bij bestelling heeft aangegeven. De leveringstermijn bedraagt in de regel maximaal 2 werkdagen. TonerOnlineBestellen.nl zal Afnemer informeren indien de verwachte leveringstermijn van zijn bestelling langer zal zijn dan deze 2 werkdagen. Afnemer is hierop gerechtigd de bestelling te annuleren. TonerOnlineBestellen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel overschrijden van de leveringstermijn. Toezeggingen over leveringstermijnen zijn uitsluitend indicatief en Afnemer kan hier geen rechten aan ontlenen.

Artikel 7 Garantie
Op alle geleverde goederen zijn de garantiebepalingen van de desbetreffende fabrikant van toepassing. TonerOnlineBestellen.nl verplicht zich tot een correcte afhandeling van garantieclaims.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van TonerOnlineBestellen.nl totdat de volledige betaling van de desbetreffende goederen is ontvangen.

Artikel 9 Betaling
Indien de Afnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Afnemer. Tevens is TonerOnlineBestellen.nl gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur.

Artikel 10 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen TonerOnlineBestellen.nl en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.